[E]au-delà _ Iridescent _ Sculptures / Installation 

[E]au-delà n° 19
[E]au-delà n° 19

Verre, Nacre / Superposition / 8 x 8 x 8 cm / 2019

press to zoom
[E]au-delà n° 18
[E]au-delà n° 18

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 52 x 15 x 9 cm / 2019

press to zoom
[E]au-delà n° 17
[E]au-delà n° 17

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 42 x 36 x 6.5 cm / 2019

press to zoom
[E]au-delà n° 17
[E]au-delà n° 17

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 42 x 36 x 6.5 cm / 2019

press to zoom
[E]au-delà n° 16
[E]au-delà n° 16

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 15 x 15 x 13 cm / 2019

press to zoom
[E]au-delà n° 15
[E]au-delà n° 15

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 39 x 33 x 8 cm / 2019

press to zoom
[E]au-delà n° 15
[E]au-delà n° 15

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 39 x 33 x 8 cm / 2019

press to zoom
[E]au-delà n° 14
[E]au-delà n° 14

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 22 x 13 x 4.8 cm / 2019

press to zoom
[E]au-delà n° 13
[E]au-delà n° 13

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 24 x 49 x 5.6 cm / 2019

press to zoom
[E]au-delà n° 12
[E]au-delà n° 12

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 60 x 13 x 6.4 cm / 2019

press to zoom
[E]au-delà n° 11
[E]au-delà n° 11

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 26 x 13 x 4.8 cm / 2019

press to zoom
[E]au-delà n° 10
[E]au-delà n° 10

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 32 x 14 x 7.6 cm / 2018

press to zoom
[E]au-delà n° 10
[E]au-delà n° 10

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 32 x 14 x 7.6 cm / 2018

press to zoom
[E]au-delà n° 9
[E]au-delà n° 9

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 25 x 7.2 x 38 cm / 2018

press to zoom
[E]au-delà n° 8
[E]au-delà n° 8

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 33 x 3.5 x 55 cm / 2018

press to zoom
[E]au-delà n° 7
[E]au-delà n° 7

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 16.5 x 13 x 50 cm / 2018

press to zoom
[E]au-delà n° 6
[E]au-delà n° 6

Verre extra clair, Nacre / Superposition / 25 x 6.4 x 44 cm / 2017

press to zoom