[E]au-delà _ In situ / Sculptures / Installation 

[E]aude-là n° 10

Verre extra-clair / Superposition / In situ : Palais Schwarzenberg, Prague, Czech Republc / 50.088686, 14.396687 / 9.6 x 9.6 x 4.5 cm / 2018